Olet tässä: FI » Koulutus

Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry on järjestänyt yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa lukuisia koulutustapahtumia vuodesta 2007 lähtien. Koulutukset on pääasiassa suunnattu yhdistyksen jäsenille sekä heidän kuljettajilleen. Muutamia kaikille avoimia koulutuspäiviä on myös järjestetty ja mukana on ollut paaritaksinkuljettajan työtä tekevien lisäksi invataksinkuljettajia.

Koulutuspäivien tarkoituksena on ollut lisätä kuljettajien ammattitaitoa sekä valmiutta toimia vaativissa kuljetustehtävissä.

Koulutustapahtumia on järjestetty seuraavien oppilaitosten tai sairaaloiden kanssa: Pirkanmaan Ammattikorkeakoulu (PIRAMK), Tampereen Ammattiopisto (TAO), Satakunnan keskussairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala, Hämeen työsuojelupiiri sekä Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Lisäksi Pensi Rescue Oy on ollut mukana useassa koulutustapahtumassa opettamassa paarien oikeaa käsittelytaitoa.

Koulutuspäivien aiheina on ollut mm. tekonivelleikkauspotilaan siirtokuljetukset sekä niiden erityispiirteet, potilaan kohtaaminen, käsihygienia, ergonomia työskentelytilanteissa, potilasturvallisuus, hätäensiapu sekä erilaisten apuvälineiden käyttö.

Vuonna 2014 Estax on aloittanut paari- ja esteettömien kuljetusten koulutuksen alalle tuleville kuljettajille kuljettajakurssin yhteydessä. Koulutus tulee laajenemaan Suomen Taksiliiton koulutusorganisaatioiden kuljettajakursseihin.

Estaxin koulutusvastaavana toimii Mikko Alikorpi p. 044-2000395

31.03.2007     Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampere
21.01.2008     Satakunnan keskussairaala, Pori
31.01.2008     Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Tampere
12.04.2008     Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampere
28.02.2009     Satakunnan keskussairaala, Pori
04.04.2009     Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, Tampere
26.09.2009     Tampereen ammattiopisto, Tampere
25.09.2010     Tampereen ammattiopisto, Tampere
09.10.2010     Tampereen ammattiopisto, Tampere
12.02.2011     Satakunnan keskussairaala, Pori
29.11.2011     Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampere
05.02.2014     Kuljettajakurssi Trafin osuus, Tampereen Aluetaksi Oy (Pilotti)
12.03.2014     Kuljettajakurssi käytännon opetus, Tampereen Aluetaksi Oy (Pilotti)
27.03.2014     Kuljettajakurssi Trafin osuus, Tampereen Aluetaksi Oy
08.05.2014     Kuljettajakurssi käytännon opetus, Tampereen Aluetaksi Oy
09.12.2014     Tekonivelsairaala Coxa, Tampere
12.01.2016     Tekonivelsairaala Coxa, Tampere
14.02.2017     Tekonivelsairaala Coxa, Tampere